CEYLANLAR & GEYİKLER

Saya Hayvancılık - Süt İnekçiliği

Ceylan veya diğer adı ile gazal, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından olup gazella cinsini oluşturan çift toynaklı hayvanlara denilmektedir. Ceylanlar genellikle uzunlukları 100-130 cm, yükseklikleri 60 cm, kuyrukları ise 20 cm civarındadır. Boynuzları yay biçiminde olup, iri gözlere sahiptirler. Toprak rengindeki bedenleri ile İnce ve güzel görünüşe sahip iken aynı zamanda çevik hayvanlardır. 10 yıl kadar ömürleri olmakla birlikte, kolay evcilleşebilirler. Afrika ve Batı Asya'da çöl ve bozkırlarda yaşarlar...

Geyikler ise geyikgiller familyasından gelmekte olup, geviş getiren ve memeli hayvanlardır. Genellikle dişi geyikler çift yavru doğururlar. Ceylanlara oranla çok daha büyük vücut oranlarına sahip olan geyikler, yaklaşık 30 yıla kadar yaşayabilirler. Ülkemizde 5 geyik türü bulunmakta olup bunlar; Sığın, Alageyik, Karaca Geyik, Kızıl Geyik ve Mezopotamya geyikleridir. Bu türlerin arasında en irisi Sığın türü olup, dev boyutlara ulaşabilirler.